Kulturudvalget 2009-10
S 800
Offentligt
788703_0001.png
788703_0002.png
Folketingets LovsekretariatFolketingetChristiansborg1240 København K
KulturministerenKulturministerietNybrogade 21203 København KTlf.FaxE-mailWeb::::33 92 33 7033 91 33 88min@kum.dkwww.kum.dk
22. januar 2010Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. S 800 vedrørende Tilsendelse af nøgletalstillet af folketingsmedlem Mogens Jensen (S) den 14. januar 2010.
Carina Christensen
J. NR. 2004-25486-2
Side 2

Spørgsmål nr. S800

Stillet den 14. januar 2010
Svar til folketingsmedlem Mogens Jensen (S) fra kulturministeren.

Spørgsmål:

Finder ministeren det rimeligt, at Kulturministeriet tilsender særlige oplysninger -eksempelvis Kulturministeriets nøgletal - til ordførerne for V, K og DF forud fordebatter i Folketinget, og mener ministeren, det er rimeligt, at folketingsmedlemmerikke har lige adgang til information fra ministeriet?

Svar:

Ved et møde i Kulturministeriet fik Venstres kulturordfører Troels Christensen udleve-ret en oversigt over udviklingen i ministeriets bevilling.Som nævnt under forespørgselsdebatten F 19 oversender jeg meget gerne denne over-sigt til Kulturudvalget.Parallelt med denne besvarelse oversender jeg således de nyeste nøgletal vedrørendeudviklingen i Kulturministeriets bevilling til Folketingets Kulturudvalg.