Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 131
Offentligt
931012_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
400.C.2-0
EUK
8. december 2010

ÅBNINGSSKRIVELSE

Kørekort og sødestoffer til brug i levnedsmidler for så vidt angår

neotam

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, atUdenrigsministeriet den 30. november 2010 har modtaget Kommissio-nens åbningsskrivelse nr. 2010/0776>2010/0778 om kørekort og omsødestoffer til brug i levnedsmidler for så vidt angår neotam (doku-mentnr. SG-Greffe(2010)D/18902).Kommissionens åbningsskrivelse nr.2010/0776>2010/0778Vedr.---Kommissionens direktiv 2009/112/EF af 25. august 2009 omændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort,Kommissionens direktiv 2009/113/EF af 25. august 2009 omændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EFom kørekort ogKommissionens direktiv 2009/163/EU af 22. december 2009 omændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/35/EFom sødestoffer til brug i levnedsmidler for så vidt angår neotam.
Lene Espersen