Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 149
Offentligt
937944_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
21. december 2010

NOTAT

Rettens sag T-405/10, Justice & Environment mod Kommissio-

nen, om Amflora-kartoflen

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-riets notat vedrørende Rettens sag T-405/10, Justice & Environmentmod Kommissionen, om Amflora-kartoflen
Lene Espersen