Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 180
Offentligt
945814_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06
Bilag2
Journalnummer400.C.2-0

KOMITÉSAG

KontorEUK
19. januar 2010

Kommissionsdirektiver eller Kommissionsbeslutninger om opta-

gelse eller ikke-optagelse af aktivstoffer på bilag I til direktiv

98/8/EC om biocidmidler

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministe-riets notat og grundnotat vedrørende Kommissionsdirektiver ellerKommissionsbeslutninger om optagelse eller ikke-optagelse af aktivstof-fer på bilag I til direktiv 98/8/EC om biocidmidler.Forslag om Kommissionsdirektiver til optagelse af aktivstoffer på bilag Itil direktiv 98/8/EC vil blive vurderet med henblik på, om Danmark erenig i, at der er vist sikker anvendelse i forhold direktivets kriterier i EUaf det pågældende aktivstof til de anvendelsesformål, der er ansøgt om iEU.Forslag til Kommissionsbeslutning om ikke-optagelse af aktivstoffer ba-seret på en risikovurdering på grundlag af de ensartede principper (bilagVI til direktivet) vil blive vurderet med henblik på, om Danmark er enigi, at der ikke er vist sikker anvendelse i EU af det pågældende aktivstof tilde anvendelsesformål, der er ansøgt om i EU.Danmark støtter en ikke-optagelse af et aktivstof, hvis der ikke er vistsikker anvendelse, dvs. at Danmark stemmer for Kommissionens forslagom ikke-optagelse.
Lene Espersen