Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 226
Offentligt
952734_0001.png
952734_0002.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
400.C.2-0
EUK
4. februar 2011

ÅBNINGSSKRIVELSER

Kommissionens åbningsskrivelser nr. 2011/0076, 2011/0077,

2011/0078, 2011/0079, 2011/0080, 2011/0081 og 2011/0082

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, atUdenrigsministeriet den 28. januar 2011 har modtaget Kommissionensåbningsskrivelser nr. 2011/0076, 2011/0077, 2011/0078, 2011/0079,2011/0080, 2011/0081 og 2011/0082 (dokumentnr. SG-Greffe(2011)D/1463).Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0076Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/96/EF af 19. november2008 om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0077Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/110/EF af 16. december2008 om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jernbane-sikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet).Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0078Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne fortilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0079Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordningerfor så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist.
2
Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0080Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 omændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssy-stemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EFom aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse for så vidt angår for-bundne systemer og gældsfordringer.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0081Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/123/EF af 21. oktober2009 om ændring af direktiv 2005/35/EF om forurening fra ski-be og om indførelse af sanktioner for overtrædelser.Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0082Vedr. manglende gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt designaf energirelaterede produkter.
Lene Espersen