Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 339
Offentligt
975713_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
28. marts 2011
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/2-11
Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets åbne mø-
de den 25. februar 2011.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er of-
fentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på Euro-
paudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både indehol-
der referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på dagsordenen.
Såfremt der ingen lukkede punkter er på dagsordenen er det offentlige og det
fortrolige referat identiske. Det fortrolige referat udsendes alene til partiernes
EU-ordførere.
Det bemærkes, at det offentlige referat er et redigeret referat af Europaud-
valgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes endvidere, at
referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden forudgående god-
kendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Signe Riis Andersen
Europaudvalgets Sekretariat
1/1