Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 518
Offentligt
1021029_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
21. juli 2011

SKRIVELSE FRA KOMMISSIONEN

Toldkontrolaftalen

I forlængelse af den tidligere oversendelse af Kommissionens skrivelse af18. maj 2011 vedr. toldkontrolaftalen samt regeringens svar herpå af 28.juni 2011 fremsendes vedlagt til Europaudvalgets orientering Kommissi-onens skrivelse af 19. juli 2011 vedr. toldkontrolaftalen.Det bemærkes, at i lyset af drøftelsen i Folketingssalen og behandlingen iFinans- og Skatteudvalget havde regeringen henset til brevvekslingenskarakter indhentet Kommissionens samtykke til fremsendelse af de tidli-gere breve uden fortrolighed. Kommissionen har samtykket til, at ved-hæftede skrivelse også fremsendes uden fortrolighed.Vedlagte skrivelse er ligeledes sendt til Finansudvalget og Skatteudvalget.Lene Espersen