Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 533
Offentligt
1023442_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer og stedfortrædere
11. august 2011
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11
Til orientering vedlægges det offentlige referat for Europaudvalgets åbne mø-
de den 10. juni 2011.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er of-
fentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på Euro-
paudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både indehol-
der referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på dagsordenen.
Såfremt der ingen lukkede punkter er på dagsordenen er det offentlige og det
fortrolige referat identiske. Det fortrolige referat udsendes alene til partiernes
EU-ordførere.
Det bemærkes, at det offentlige referat er et redigeret referat af Europaud-
valgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes endvidere, at
referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden forudgående god-
kendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Anders Nymark
Europaudvalgets Sekretariat
1/1