Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 542
Offentligt
1025393_0001.png
Nicolai Eigtveds Gade 281402 København KTelefon 3392 3392Fax 3314 9105CVR-nr. 17146815EAN-nr. 5798000033757

Notat

til

Folketingets Europaudvalg og Skatteudvalg

www.skm.dkJ.nr. 2008-221-0018Den 15. august 2011
om dansk interventionsindlæg i traktatkrænkelsessag C-65/11, Kommissionenmod Nederlandene, sag C-74/11, Kommissionen mod Finland, sag C-85/11,Kommissionen mod Irland, sag C-86/11, Kommissionen mod UK og sag C-109/11, Kommissionen mod Den Tjekkiske Republik.
Kommissionen har den 25. februar 2011 i sag C-95/11 stævnet Danmark forovertrædelse af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om detfælles merværdiafgiftssystem med følgende påstand:”Det statueres, at Kongeriget Danmark ved at give ikke-afgiftspligtige perso-ner mulighed for at deltage i en momsgruppe, har tilsidesat sine forpligtelserefter artikel 9 og 11 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 omdet fælles merværdiafgiftssystem.”Den 16. maj 2011 blev Folketingets Europaudvalg og Skatteudvalg (hen-holdsvis alm. del bilag 403 og 219) orienteret om, at Danmark har afgivetsvarskrift i sagen, hvor der argumenteres for, at den danske bestemmelse om,at ikke-afgiftspligtige personer kan tillades at indgå i en momsgruppe, er ioverensstemmelse med momsdirektivets bestemmelser. For nærmere beskri-velse af sagen, Kommissionens påstand og de danske argumenter henvises tildenne orientering.En række EU-lande har regler svarende til de danske, og Kommissionen haranlagt tilsvarende sager mod disse (C-65/11, Kommissionen mod Nederlande-ne, C-74/11, Kommissionen mod Finland, C-85/11, Kommissionen mod Ir-land, C-86/11, Kommissionen mod UK og C-109/11, Kommissionen mod DenTjekkiske Republik).Regeringen afgiver interventionsindlæg til Domstolen i disse sager i overens-stemmelse med svarskriftet i den danske sag.
Side 1 af 1