Europaudvalget 2010-11 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 542
Offentligt
1025394_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalgog deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
22. august 2011

NOTAT

Intervention i 5 sager om momsgrupper

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Skatteministe-riets notat om dansk interventionsindlæg i traktatkrænkelsessag C-65/11,Kommissionen mod Nederlandene, sag C-74/11, Kommissionen modFinland, sag C-85/11, Kommissionen mod Irland, sag C-86/11, Kom-missionen mod UK og sag C-109/11, Kommissionen mod den Tjekki-ske Republik.
Lene Espersen