Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Afgørelse 2010/687/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til afgørelse

KOM20100199.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
05.05.2010
Dokumenttype:
Forslag til afgørelse
Procedurenummer:
NLE/2010/0107
Beslutningsprocedure:
Ikke-lovgivningsmæssig procedure - NLE
Retsgrundlag:
Art. 79, stk. 3 TEUF, Art. 218, stk. 5 TEUF
EU's databaser om forslaget
Efter konflikten i Georgien i august 2008 blev det på det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Bruxelles den 1. september 2008 besluttet, at "styrke forbindelserne med Georgien, herunder gennem visumlempelser". 

Rådet (retlige og indre anliggender) gav i november 2008 Kommissionen formel bemyndigelse til at føre forhandlinger om en visumlempelsesaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien. Den aftalte tekst blev paraferet den 25. november 2009. 

Kommissionens forslag udgør udgør det retlige instrument til undertegnelsen af tilbagetagelsesaftalen. 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik