Erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet

Forslag til Rådets forordning (EU) Nr. …/… om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/yy om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 55/2013

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20100376.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev KOM (2010) 0376.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
14.07.2010
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
APP/2010/0206
Beslutningsprocedure:
Godkendelsesprocedure - APP
Retsgrundlag:
Art. 352 TEUF
EU's databaser om forslaget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 27. august 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 27. oktober 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik