Finansudvalget 2010-11 (1. samling)
KOM (2010) 0526
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
Div.
400.C.2-0
EUK
13. oktober 2010
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Kommissionens lovgivningspakke om finansiel regulering
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Finansmini-
steriets besvarelse af spørgsmålene vedr. Kommissionens lovgivnings-
pakke om finansiel regulering:
FEU-spørgsmål nr. 1-3 ad EUU alm. del til finansministeren af 8.
oktober 2010.
FEU-spørgsmål nr. 7 ad KOM (2010) 0367 til finansministeren af 8.
oktober 2010.
FEU-spørgsmål nr. 1 ad KOM (2010) 0522 til finansministeren af 8.
oktober 2010.
FEU-spørgsmål nr. 1-2 ad KOM (2010) 0526 til finansministeren af 8.
oktober 2010.
Brian Mikkelsen