Trafikudvalget 2010-11 (1. samling)
L 154 Bilag 9
Offentligt
979245_0001.png
979245_0002.png

1

UdvalgssekretariatetChristiansborgDK-1240 København KKontorfuldmægtigCharlotte Andersen5. april 2011Vedr. J.nr. 2010-4914Vedr. svar fra Transportminister Hans Chr. Schmidt.Selvfølgelig vil det være naturligt, at såvel Trafikudvalget som Transportministeren hørerpå byrådets indstilling i Guldborgsund kommune.Siden de første planer blev lagt frem i det daværende Storstrøms Amt i 2004, har derværet stor folkelig modstand mod disse planer, som det nuværende byråd holder fast i.Der har altså været rigelig tid til at lægge planerne ud til en folkeafstemning, og dermåske få ja eller nej til det fremlagte vejprojekt.Her i landet har vi vel et åbent demokrati eller er det nutidens politikeres opfattelse, atdette er noget befolkningen kun har ret til at opleve 1 min. i stemmeboksen?Citat: Det er jo først og fremmest kommunen og dens borgere, der skal leve med vejen.Korrekt, derfor er det også besynderligt, at der står 6.500 mod 28 i borgernes favør?Som simpel borger må man kunne have fornøden tiltro til, at såvel Trafikudvalget somTrafikministeriet har søgt et bredere grundlag at basere deres beslutningsgrundlag på end28 personer med sammenfaldende politisk interesse sfære?I dette tilfælde vognmandsorganisationer, samt organisationer inden for eksporterhverveneog ikke mindst Scandlines, som vil blive de store aktører på den omtalte linjeføring, omdisse finder det befordrende for afvikling af trafikken, at man på en relativt kortvejstrækning skal sno sig igennem ca. 10 rundkørsler til en for fremtiden meget benyttetfærgeforbindelse.Jeg vil i den forbindelse, i henhold til loven aktindsigt, bede om at tilstille mig de heromtalte interessegruppers indstilling til den omtalte linjeføring.Som borger er jeg totalt forundret over, at Trafikministeriet over for Guldborgsundkommune betoner, at gennemfører man kommunens projekt, og dette ikke løsertrafikproblemerne, så er får man ikke penge til en ny og bedre løsning.Hvis man fra ministeriet side er i tvivl om kommunens projekt:Så må det være Trafikministeriet pligt at sørge for, at man for de statslige midler får denmest fremtidssikrede løsning?

2

Hvis sager lig denne skal afgøres af 28 kommunale medlemmer. Ja, så kan vi jo i dissekrisetider spare udgiften til det kommende valg ved at nedlægge Folketing og diverseministerier. Man behøver jo kun en udvalg på ca. 10-12 personer til at dele ud af destatslige midler.Borgerne har troen på, at Folketingets på fornemmeste vis fordeler goderne ligeligtmellem Nord og Syd her i landet.Undertegnede kørte strækningen Hirtshals – Aalborg, da den nye motorvej var åbnet.Mødte 2 biler. Kørte strækningen 2 gange i 2010. Mødte henholdsvis 12 og 14 biler.Misundelig, nej. Det er skønt at køre på en motorvej, hvor muligheden for at bliveinvolveret i et uheld er lig nul.Og for eksporten er det da skønt, at tørfisken kan transporteres et stykke af vejen udende store forhindringer.I den forbindelse skal det understreges, at borgerne på Falster ikke kræver en motorvej,men i første omgang en lige trafikvej uden store kommunale forhindringer, som ombehovet skulle kræve det senere, let kan udbygges.I min henvendelse af 21. marts d.å. til Trafikudvalget stiller jeg 8 spørgsmål, men fåråbenbart kun svar på et.Jeg håber, dette er en forglemmelse og ikke en bekræftelse af befolkningens generelleopfattelse af Folketinget, at man på Borgen i virkeligheden ikke hylder det åbnedemokrati, men derimod diktaturets tavshed?Med venlig hilsenLeif A. JensenStubbekøbingvej 124840 Nørre Alslev
PS. Undertegnede giver hermed tilladelse, at denne henvendelse må offentliggøres påFolketingets hjemmeside.