Trafikudvalget 2010-11 (1. samling)
L 154 Bilag 9
Offentligt
980703_0001.png
980703_0002.png

1

UdvalgssekretariatetChristiansborgDk-1240 København KJesper ThinghuusUdvalgssekretær
Kære Jesper Thinghuus
7. april 2011
Idet jeg hermed takker for dit svar på min henvendelse af 5. april 2011.
Nu er jeg jo en mand af simpel byrd, men har dog af uforudsigelige grundeerfaret, at loven om aktindsigt påbyder en etat at udlevere de af borgerenlede efter sagsakter i etatens arkiv.udbedte akter i en given sag og ikke nøjes med henvise borgeren til selv at
Når det er sagt, kan undertegnede kun udlede, at de i denne sagefterspurgte akter ikke er indhentet af Trafikudvalget ellerTransportministeriet?
Diskussionen om det her omtalte vejprojekt har foregået mellem engageredeborgere først med Storstrøms Amt og efter 2005 med Guldborgsund Byråd.
Det såkaldte Ommerudvalg har haft foretræde for Trafikudvalget flere gange.vil benytte den omtalte linjeføring. Ej heller, at Gedser færgehavn er megetbenyttet af tunge køretøjer, med kraftigt stigende tendens.
Trafikudvalget kan derfor ikke være ubekendt med, at mere end 28 personer
Såvel Trafikudvalget som Trafikministeriets fornemmeste opgave er atnuværende og ikke mindst for fremtiden, vil give den mest smertefrieafvikling af eksport- og persontrafik.
administrere statens midler og påse disse bliver anvendt til projekter, der for

2

Derfor er det bydende nødvendigt at spørge de store transportører, hvad detvil betyde for deres erhverv i denne sag, og hvilken linjeføring de vilforetrække.
Scandlines har offentligt kraftigt taget afstand fra Guldborgsunds byrådsfremlagte vejprojekt. Man kan selvfølgelig have lov til at mene, atScandlines ikke besidder nogen viden om rutens fremtidige udvikling. Mensom beslutningstager og administrator af borgernes penge kan man ikkesag.tillade sig ikke høre Scandlines og andre store aktører indstilling i denne
Det virker som om, man fra politisk side vil dæmpe al tale om Gedsersman færgetrafikken i Gedser vil gå i stå, når Femernprojektet erfærdigbygget?
fremtid, indtil man har fået byggeriet af Femernprojektet startet. Forventer
Indtil andet er bevist, så må jeg som borger betragte Trafikudvalgetsføre til en rigsretssag.
optræden i denne sag som letfærdig omgang med betroede midler, der må
Nu da jeg hermed skriver til landets højeste ekspertise, vil jeg gerne somsag?
borger høre, om man skal involvere Ombudsmanden for at indlede en sådan
Med venlig hilsenLeif A. JensenStubbekøbingvej 124840 Nørre Alslev
PS. Undertegnede giver hermed tilladelse, at denne henvendelse må offentliggøres påFolketingets hjemmeside.