L 189 Forslag til lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs.
(Justering af muligheden for at tillade, at skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan føres af en person, som ikke har dansk indfødsret eller er omfattet af EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed, etablering af et udenrigsfradrag for visse danske søfarende, økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende, gennemførelse af ændringsprotokollen til SUA-konventionen m.v.).
Af: Økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 5

Af:
Niels Sindal (S)
Til:
økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato:
18-05-2011
Samling:
2010-11 (1. samling)
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

En indflagning i et omfang som nævnt i det tidligere spørgsmål vil reducere antallet at danske skibsførere med 600-800 stillinger og et afledt antal officersstillinger. Hvorledes vil ministeren sikre at Danmarks maritime kompetencer ikke mindske, og at Danmarks maritime konkurrencesituation ikke forringes?

Endeligt svar

Dokumentdato:
19-05-2011
Modtaget:
19-05-2011
Omdelt:
19-05-2011

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik