Skatteudvalget 2010-11 (1. samling)
L 196 Bilag 2
Offentligt
990656_0001.png

Skatteudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere3. maj 2011

L 196

Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov omskattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. (Skattefritagelsefor mindre personalegoder, rigsfællesskabsfradrag, skattefritagelse fornedrivningsstøtte m.v.).Af skatteministeren (Peter Christensen).

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Der foreslås følgende udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforsla-get:SpørgsmålsfristFrist for svar ogændringsforslagPolitisk drøftelse ogbetænkningsafgivelsemandag den 9. maj 2011, kl. 10.00fredag den 13. maj 2011onsdag den 18. maj 2011
Tidsplanen vil blive behandlet på udvalgets møde den 4. maj 2011.
Med venlig hilsen
Liza Christensen,udvalgssekretær
1/1