Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 1
Offentligt
902612_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren14. oktober 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 1

Ministeren bedes sende udvalget en skematisk oversigt, der sammenligner lov-udkastet og lovforslaget, så det fremgår præcis hvilke ændringer, der er fore-taget i forbindelse med høringsprocessen.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torben Hansen (S).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Torben.Hansen@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1