Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 10
Offentligt
921017_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren24. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 10

Ministeren bedes, som lovet på samrådet den 24. november 2010, sende ud-valget 3 konkrete eksempler på, hvilke opgaver og initiativer branchearbejds-miljørådene fremover kan og må varetage, såfremt lovforslaget vedtages.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Line.Barfod@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1