Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 12
Offentligt
921029_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren24. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 12

Kan ministeren bekræfte, at det af Capacent-rapporten (s. 12) fremgår, at i altknap 80 pct. af projekterne gennemført af branchearbejdsmiljørådene er virk-somhedsrettede?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Line.Barfod@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1