Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 13
Offentligt
921032_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren24. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 13

I forlængelse af svaret på L 7 - spørgsmål 4 bedes ministeren uddybe, om bran-chearbejdsmiljørådene efter lovforslaget vedtagelse må indhente viden fra ek-sempelvis Arbejdstilsynet, NFA eller lignende gennem afholdelse af et fællesmøde eller et fælles seminar?Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Line.Barfod@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1