Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 14
Offentligt
921035_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren24. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 14

Ministeren bedes - i forlængelse af svaret på L 7 - spørgsmål 4 - sende udvalgeten konkret beregning af og en samlet oversigt over, hvad de aktiviteter, sombranchearbejdsmiljørådene fremover ikke må lave, har kostet.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart Damsbo-Andersen (S).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lennart.Damsbo-Ander-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1