Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 15
Offentligt
921726_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren25. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 15

I forlængelse af samrådet den 24. november 2010 vedr. L 7 - samrådsspørgsmålA-F bedes ministeren oversende sidste års regnskaber for samtlige branche-arbejdsmiljøråd med angivelse af udgifterne til de enkelte aktiviteter og aktivi-tetstyper, herunder konferencer, tryksager, rejser, kampagner m.v.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart Damsbo-Andersen (S).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lennart.Damsbo-Ander-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1