Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 3
Offentligt
902621_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren14. oktober 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 3

Ministeren bedes sende udvalget de konkrete beregninger, der ligger til grundfor den forventede mindreudgift for staten på 50,4 mio kr.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart Damsbo-Andersen (S).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lennart.Damsbo-Ander-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1