Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 5
Offentligt
905940_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren26. oktober 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 5

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 25. oktober 2010 fra Finn Ol-sen, jf. L 7 - bilag 2.Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1