Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 8
Offentligt
913965_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren11. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 8

I forlængelse af svaret på L 7 - spørgsmål 3 bedes ministeren redegøre for,hvordan ministeren er kommet frem til, at der netop skal spares 50,4 mio. kr. påpartsmidlerne til arbejdsmiljøindsatsen, og oversende de konkrete beregninger,der ligger til grund herfor, og som ikke er oplyst i forbindelse med svaret på L 7- spørgsmål 3.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart Damsbo-Andersen (S).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Lennart.Damsbo-Ander-sen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1