Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7 Spørgsmål 9
Offentligt
920835_0001.png

Arbejdsmarkedsudvalget

Til:

Dato:

Beskæftigelsesministeren24. november 2010
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L7

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø.(Omprioritering af partsind-satsen m.v.).Af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Spørgsmål 9

Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 24. november 2010om samrådsspørgsmål A-F.Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Helle Sjelleformand
1/1