L 76 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.
(Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.).
Af: Skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML Oversend. til SAU af forslag vedr. udenlandske pensionsordninger [DOK416565].DOC
PDF HTML Lovforslag om anbringelsesregler i udenlandske ordninger m.v. [DOK416085].DOC
PDF HTML Resumé.udenlandskpension [DOK416500].DOC
PDF HTML høringsskema [DOK403855].DOC
PDF HTML samlet høringssvar [DOK409583].TIF
PDF HTML Oversend. høringssvar SAU [DOK418524].DOC
PDF HTML Document (6).pdf
PDF HTML Supp.oversend.til SAU af høringssvar [DOK419204].DOC
PDF HTML Høringssvar. L 76.pdf
PDF HTML Supp.oversend.til SAU af høringssvar [DOK419810].DOC
PDF HTML Høringssvar fra DI [DOK419784].TXT
PDF HTML høringsskema vedr placeringsregler for udenlandske ordninger DOK417537 (2).doc
PDF HTML Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Hv F P den 25102010.doc
PDF HTML Hv L 76.doc
PDF HTML HV L 76 Forsikring og Pension.doc
PDF HTML HV L 76.doc
PDF HTML Bet_L76.pdf
PDF HTML Ændringsforslag.doc
PDF HTML Bet_L76.pdf
PDF HTML Kommentar til henvendelse fra FP om livsvarige livrenter - bilag 9 DOK423741.doc
PDF HTML henvendelse PKA.pdf
PDF HTML Henvendelse Ældre Sagen.docx
PDF HTML kommentar til F&P - L 76 - bilag 8].doc
PDF HTML L76 - bilag 10. Kommentar til FPs henv. II.doc
PDF HTML L 76 - bilag 11.kommentar til F.Lauridsen.doc
PDF HTML L 76 - bilag 13.Kommentar til Ældresagen.DOC
PDF HTML Kommentar til henvendelse fra PKA [DOK427512].DOC
PDF HTML L 76 - nyaffattelse af ændringsforslag nr 11 DOK427814.doc
PDF HTML Bet_L76.pdf
PDF HTML L 76 bet.pdf
PDF HTML HV L 76 Forsikring og Pension.doc
PDF HTML Supplerende ændringsforslag til 2. beh. [DOK430971].DOC
PDF HTML Æf L 76.pdf
PDF HTML Kommentar til henvendelse fra F&P (bilag 26) [DOK431310].DOC
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik