Erhvervsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 20
Offentligt
920681_0001.png
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTEREN
23. november 2010

Besvarelse af spørgsmål 12 ad L 20 stillet af Erhvervsudvalget den

22. november 2010 efter ønske fra Colette L. Brix (DF)

Spørgsmål:

Kan ministeren i forlængelse af besvarelsen af L 20 spørgsmål 3 forsikre,at den pågældende centerorganisation, der udsteder gavekort til butikker-ne i et center, ikke vil opleve flere administrative og økonomiske byrder iforhold til den nuværende lovgivning?

Svar:

En centerorganisation skal fremover have en begrænset tilladelse til atudstede elektroniske penge, hvilket vil kunne blive opfattet som en admi-nistrativ byrde. Omvendt vil centerorganisationen kunne udstede elektro-niske penge for væsentligt større beløb, og det gøres lettere at opfyldekravene til tilladelse, herunder i form af lavere kapitalkrav, hvilket vilkunne opfattes som en administrativ og økonomisk lettelse.For så vidt angår selve håndteringen af udstedelse af elektroniske penge,efter opnåelse af tilladelse, er det vurderingen, at virksomhederne ikke vilopleve væsentlige yderligere administrative eller økonomiske byrder iforhold til den nugældende lovgivning.
ØKONOMI- OGERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-121216 København K
Tlf.FaxCVR-nr
33 92 33 5033 12 37 7810 09 24 85
oem@oem.dkwww.oem.dk