Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 58
Offentligt
931576_0001.png
Folketingets Miljø- og PlanlægningsudvalgChristiansborg1240 København K
J.nr. BLS-301-00496Den 9. december 2010
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 7. december 2010stillet følgende spørgsmål 14 (L 58), som hermed besvares. Spørgsmålet erstillet efter ønske fra Ida Auken (SF).

Spørgsmål 14 (L 58)

Kan ministeren oplyse, hvordan den procentvise fordeling af klager i Natur-klagenævnet er for så vidt angår a) naboklager og klager fra ansøgere og b)klageberettigede organisationer og deres lokalafdelinger?

Svar

Jeg har forelagt spørgsmålet for Naturklagenævnet, der har oplyst følgende:Det er af registreringstekniske årsager ikke umiddelbart muligt at foretageden ønskede opdeling af klager i Naturklagenævnet.
Karen Ellemann
/
Helle Pilsgaard
Miljøministeriet • Højbro Plads 4 • 1200 København KTlf. 72 54 60 00 • Fax 33 32 22 27 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk