Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7
Offentligt
912039_0001.png
Folketingets ArbejdsmarkedsudvalgChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 14. oktober 2010 stillet følgende spørgsmålnr. 1 (L 7), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra TorbenHansen (S).
8. november 2010J.nr. 20100041055

Spørgsmål nr. 1:

”Ministeren bedes sende udvalget en skematisk oversigt, der sammenligner lovud-kastet og lovforslaget, så det fremgår præcis hvilke ændringer, der er foretaget iforbindelse med høringsprocessen.”

Endeligt svar:

Vedlagt følger en skematisk oversigt, hvor det fremsatte lovforslag sammenlignesmed det udkast til lovforslag, der blev sendt i ekstern høring den 19. august 2010(bilag 1).Endvidere følger skematisk oversigt over de gældende lovregler, lovforslag fra eks-tern høring og det fremsatte lovforslag (bilag 2).I forhold til det lovforslag, der blev sendt i ekstern høring, er det fremsatte lovfor-slag ændret dels på baggrund af de modtagne høringssvar, dels på baggrund af Ju-stitsministeriets lovtekniske gennemgang.
Venlig hilsen
Inger Støjberg