Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (1. samling)
L 7
Offentligt
912042_0001.png
Folketingets ArbejdsmarkedsudvalgChristiansborg1240 København K
BeskæftigelsesministerietVed Stranden 81061 København KT 72 20 50 00E bm@bm.dkwww.bm.dkCVR 10172748EAN 5798000398566
Arbejdsmarkedsudvalget har i brev af 14. oktober 2010 stillet følgende spørgsmålnr. 2 (L 7), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra LennartDamsbo-Andersen (S).
8. november 2010J.nr. 20100041055

Spørgsmål nr. 2:

”Ministeren bedes sende udvalget den evalueringsrapport fra 2008, som omtales ibemærkninger til lovforslaget.”

Endeligt svar:

Vedlagt følger Capacents rapport af 17. marts 2008: ”Arbejdstilsynet – Stikprøve-vis effektevaluering af branchearbejdsmiljørådenes projekter”.
Venlig hilsen
Inger Støjberg