Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 1329
Offentligt
967697_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 1329§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Indenrigs- og sundhedsministeren10. marts 2011Julie Skovsby (S)
Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at mange kommuner er såpressede økonomisk, at de må skære i det forebyggende sundhedsarbejde,herunder hjemmebesøg hos nybagte forældre, selv om det måske er endårlig forretning på længere sigt, jf. TV2 Fyn, den 7. marts 2011, »Babyer fårmindre hjælp«?(Spm. nr. S 1329).På Folketingets formands vegneLovsekretariatet
Den 10. marts 2011
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren på Julie.Skovsby@ft.dkog til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.