Skatteudvalget 2010-11 (1. samling)
S 1417
Offentligt
973584_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 1417§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Skatteministeren23. marts 2011Anders Samuelsen (LA)
Mener ministeren, at der i forvaltningen af SKAT's inddrivelsesstrategi tagesbehørigt hensyn til, at man ikke tvinger små enkeltmandsvirksomheder tillukning med markante ekstraudgifter i form af overførselsindkomst og lign. tilfølge, når man f.eks. ved, at der kræves afbetaling af 170.000 kr. på kun 10måneder?(Spm. nr. S 1417).På Folketingets formands vegneLovsekretariatet
Den 23. marts 2011
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren påAnders.Samuelsen@ft.dk og tilLovsekretariatet på lov@ft.dk.