Retsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 280
Offentligt
908026_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 280§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Justitsministeren29. oktober 2010Pernille Vigsø Bagge (SF)
Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at Midt- og Vestjyllandspolitikreds' særlige ordning vedrørende udenlandske prostituerede, som medsucces er bragt til krisecenter frem for i fængsel, nu pludselig er bragt tilophør og vil ministeren forklare, om nedlæggelsen af en ordning, som harfungeret godt og skabt tillid og kontakt til de udsatte kvinder, er et udtryk for,at regeringen primært anser denne gruppe kvinder som illegale indvandrereog ikke som ofre?(Spm. nr. S 280).På Folketingets formands vegneLovsekretariatet
Den 29. oktober 2010
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren på sfpevb@ft.dk og tilLovsekretariatet på lov@ft.dk.