Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 (1. samling)
S 899
Offentligt
943790_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 899
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Miljøministeren
14. januar 2011
Flemming Møller Mortensen (S)
Er ministeren enig i, at Danmark skal gøre brug af muligheden i de
eksisterende regler for EU’s landbrugspolitik for at anvende en større andel
af den direkte landbrugsstøtte til naturfremmende projekter, muligheden for
såkaldt frivillig modulation?
(Spm. nr. S 899).
Den 14. januar 2011
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på
Flemming.M.Mortensen@ft.dk og til
Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet