Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 10
Offentligt
Udenrigsministeriet
Venstres folketingsgruppe
Socialdemokraternes folketingsgruppe
Dansk Folkepartis folketingsgruppe
Det Radikale Venstres folketingsgruppe
Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe
Enhedslistens folketingsgruppe
Liberal Alliances folketingsgruppe
Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe
Bilag
Journalnummer
Kontor
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Div.
400.C.2-0
EUK
29. september 2011
SKRIFTLIG FORELÆGGELSE
Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbe-
skyttelse) den 3. oktober 2011, rådsmøde (økonomi og finans) den
4. oktober 2011 og rådsmøde (transport, telekommunikation og
energi – transport) den 6. oktober 2011
Det er praksis, at regeringen i perioden efter et folketingsvalg, og indtil
Folketingets Europaudvalg er konstitueret, henvender sig til Folketingets
partier og forelægger sager af større betydning forud for møder i EU.
Til underretning for Folketingets partier vedlægges derfor skriftlige fore-
læggelser samt samlenotater om de emner, der ventes behandlet på
rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse)
den 3. oktober 2011, rådsmøde (økonomi og finans) den 4. oktober 2011
og rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – transport) den
6. oktober 2011.
De skriftlige forelæggelser træder i stedet for en mundtlig orientering af
Folketingets partier om de pågældende rådsmøder.
Lene Espersen