Europaudvalget 2011-12
EUU Alm.del Bilag 328
Offentligt
1088973_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
400.C.2-0
EUK
6. marts 2012

ÅBNINGSSKRIVELSE

Badevandskvalitet

Til underretning for Folketingets Europaudvalg kan det oplyses, atUdenrigsministeriet den 28. februar 2012 har modtaget Kommissionensåbningsskrivelse nr. 2011/2183 (dokumentnr. SG-Greffe(2012)D/3670).Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/2183Vedr. gennemførelsen i Danmark af Europa-Parlamentets og Rådetsdirektiv 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskva-litet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF.
Nicolai Wammen