Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
KOM (2011) 0319 Bilag 1
Offentligt
1044209_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
21. november 2011

GRUNDNOTAT

Ændring af asylproceduredirektivet

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministe-riets grundnotat om Kommissionens forslag til Europaparlamentets ogRådets direktiv om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af interna-tional beskyttelsesstatus (omarbejdning) (asylproceduredirektivet)KOM(2011) 319. Notatet vil ligeledes blive sendt til Folketingets Udvalgfor Udlændinge- og Integrationspolitik.
Nicolai Wammen