Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14
KOM (2011) 0452 Bilag 5
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EUK
27. februar 2015
NOTAT
EU’s likviditetsregler i kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) –
”LCR”
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og
Indenrigsministeriets notat om status vedrørende EU’s likviditetsregler i
kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) – ”LCR”.
Nick Hækkerup