Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12
KOM (2011) 0764 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
16. december 2011
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Fælles rammer for markedsføring af produkter
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervs- og
Vækstministeriets grund- og nærhedsnotat om forslag til tilpasning af ni
direktiver i henhold til Europa-Parlaments og Rådets afgørelse
768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af
produkter, KOM (2011) 0764, KOM (2011) 0765, KOM (2011) 0766,
KOM (2011) 0768, KOM (2011) 0769, KOM (2011) 0770, KOM (2011)
0771, KOM (2011) 0772, KOM (2011) 0773.
Nicolai Wammen