Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
KOM (2011) 0559
Offentligt
1139504_0001.png
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2DK-1448 København KTelefon +45 33 92 00 00Telefax +45 32 54 05 33E-mail: um@um.dkhttp://www.um.dkGirokonto 3 00 18 06Kontor
Bilag
Journalnummer
4
400.C.2-0
EUK
27. juni 2012

SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL

Kontrol af anvendelsen af Schengen-reglerne

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Justitsministe-riets besvarelse af spørgsmål nr. 2, 3 og 4 ad KOM (2011) 0559 af den14. juni 2012 vedrørende kontrol af anvendelsen af Schengen-reglerne.
Nicolai Wammen