Kirkeudvalget 2011-12
L 105 Spørgsmål 13
Offentligt
1100878_0001.png

Kirkeudvalget

Til:

Dato:

Ministeren for ligestilling og kirke3. april 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 105

Forslag til lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betje-ning og sognebåndsløsning. (Præsters ret til at undlade at vie to personer afsamme køn m.v.).Af ministeren for ligestilling og kirke (Manu Sareen)

Spørgsmål 13

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 13. februar 2012 fra MirjamLumholdt på vegne af organister ansat i Folkekirken, jf. L 105 - bilag 16.Svaret bedes sendt elektronisk til udvalg@ft.dk.På udvalgets vegne
Karen J. Klintformand
1/1