Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12
L 180 Spørgsmål 1, L 180 A Spørgsmål 1, L 180 B Spørgsmål 1
Offentligt
1112453_0001.png

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik

Til:

Dato:

Justitsministeren30. april 2012
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

L 180

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Revision af reglerne om tids-ubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændingefor opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, æn-dring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).Af justitsministeren (Morten Bødskov)

Spørgsmål 1

Vil ministeren oversende telefonnotatet fra den i EU-kommissær Viviane Red-ings brev af 19. januar 2012 omtalte samtale mellem justitsministeren og kom-missæren? Spørgsmålet stilles bl.a. på baggrund af artiklen i JP den 26. april2012 ”Det skrev Bødskov til EU-kommissær”.Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Inger Støjberg (V).Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Inger.Stojberg@ft.dk og til ud-valg@ft.dk.På udvalgets vegne
Trine Bramsenformand
1/1