Finansudvalget 2011-12
L 63 § 7 Bilag 2
Offentligt
1073201_0001.png

Finansudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer30. januar 2012

L 63

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2011.Af finansministeren (Bjarne Corydon).

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Gennemgang af TB 2011Frist for spørgsmål:Frist for svar:Politisk drøftelse ogafgivelse af betænkning:2. behandling3. behandling1. marts 201220. marts 201222. marts 20122. februar 201220. februar 201228. februar 2012
1/1