Finansudvalget 2011-12
L 63 § 7 Bilag 3
Offentligt
1077020_0001.png

Finansudvalget

Til:

Dato:

Udvalgets medlemmer7. februar 2012

L 63

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2011.Af finansministeren (Bjarne Corydon).

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Gennemgang af TB 2011Frist for spørgsmål:Frist for svar:Politisk drøftelse ogafgivelse af betænkning:2. behandling3. behandling1. marts 201220. marts 201222. marts 20122. februar 201220. februar 201228. februar 2012
1/1