Kirkeudvalget 2011-12
L 105
Offentligt
1102803_0001.png
Folketingets KirkeudvalgChristiansborg1240 København Kudvalg@ft.dk
Kirkeudvalget har ved brev af 3. april 2012 (KIU L 105 – spørgsmål 14) bedtom min besvarelse af spørgsmål:”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 29. marts 2012 fra MirjamLumholdt, jf. L 105 – bilag 17.”

Svar:

Jeg henviser til mit svar af 30. marts 2012 på KIU L 105 – spørgsmål 1, hvortiljeg kan henholde mig.Jeg kan supplerende oplyse, at Dansk Organist og Kantorsamfund ikke har afgi-vet høringssvar til det udkast til forslag til lov om ændring af lov om medlem-skab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til atundlade at vie to personer af samme køn), som Ministeriet for Ligestilling ogKirke sendte i høring i perioden 18. januar 2012 - 22. februar 2012.
Frederiksholms Kanal 21Postboks 21231015 København Kwww.km.dkTelefon 3392 3390Telefax 3392 3913e-post km@km.dkDokument nr.: 40116/12Dette dokumentnr. bedes oplyst vedhenvendelse til Ministeriet for Ligestil-ling og Kirke
Dato: 12. april 2012
Manu Sareen
/ Marjun Egholm