Europaudvalget 2011-12
Rådsmøde 3118 - miljø Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
og deres stedfortrædere
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
30. september 2011
SAMLENOTAT
Rådsmøde (miljø - klimadelen) den 10. oktober 2011
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Klima- og
Energiministeriets samlenotat vedrørende rådsmøde (miljø - klimadelen)
den 10. oktober 2011.
Lene Espersen