Europaudvalget 2011-12
Rådsmøde 3141 - økonomi og finans Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
400.C.2-0
EUK
16. januar 2012
SAMLENOTAT
Rådsmøde (ECOFIN) den 24. januar 2012
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 20. januar 2012 -
dagsordenspunkt rådsmøde (ECOFIN) den 24. januar 2012 - vedlægges
Økonomi- og Indenrigsministeriets samlenotat vedrørende det punkt,
der forventes optaget på dagsordenen.
Nicolai Wammen