Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12
S 2531
Offentligt
1090336_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 2531§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E

Til:

Dato:

Stillet af:

Børne- og undervisningsministeren9. marts 2012Rosa Lund (EL)
Hvilke tiltag vil ministeren tage initiativ til som følge af udviklingen vedrørendepraktikpladser?(Spm. nr. S 2531).På Folketingets formands vegneLovsekretariatet
Den 9. marts 2012
Svaret bedes sendt elektronisk tilspørgeren på Rosa.Lund@ft.dk og tilLovsekretariatet på lov@ft.dk.